آه چه وفادارانه بی‌وفا شدیم ما
همه چیز تمام شد

دیگه نمینویسم

این وبلاگ هم باشه یادگار این همه سال عاشقانه و زجر هایی که کشیدم

آخرش به " مشترک مورد نظر خاموش میباشد ختم شد"

 

راستی وبلاگم چند ساله شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

+ نوشته شده در  2014/10/11ساعت 8:40 PM  توسط مریم | 
 

.* دلتنـگـ کـه می شـوی . . [ ! ]
هـرکـاری از دسـتِ بـی چـاره ات بـَر می آیـد . .
مثــلا. .
گوشــی را بــَرمیـداری . .
یـک پیــامِ کوتــاه
یـک تـَک زنـگـ . .
یـکـ . .
" مـن هنـوز هـَم اینجـا دلـم آنـجاییسـت کـه تـو هستـی "
دلتنـگ کـه مـی شـوی . .
فـال مـی گیـری . .
چشــمانت را مـی بنـدی . .
مـی گـویـی :
" مــی شود بگــویی او دلــش تَنـگ هَسـت یـا نـَه" ؟ 
و حـافظ هـم که انـگار دلـش بـه حـالِ بـی قراریـت سـوخته اسـت مـی گـویـد :
" یـوسـفِ گمگشـته بـاز آیـد به کنـعان غـَم مخـور " . .
و هـمانجـاست کـه می بـاری و در دل مـی گـویی . .
یوسـفِ مـن اصـلا گـم نشـده حافـظ جـان . .
یوسـفِ مـن جایـی حوالـیِ همیـن نزدیکـی ها . .
مـَرا گـم کـرده . . [ ! ]
دلتنـگ کـه مـی شـوی
مـی فهمــی . .
همـه ی ِ ایـن روزهـا کـه بـا خـودت گفتـی. .
" یـادم تـو را فــَراموش " . .
بیــشتر معنـــتش برایــت ایـن بـوده . .
" یــادم خـودم را فرامــوش
یـادم احساســم را فرامــوش . .
یــادم دلــم را فــراموش 
بــی آنکـه بـدانی ایـن ها فرامــوش نمیـ ـشـوند . .
ســاکت مـی شـوند . .
آرام مـی گیـرنـد . .
آتـش مـی زنند . . /

.
.
+چیـزی نیست که مـرا سرِ شـوق بیـاورد !جـُـز تـــو .. کـه تــو هــم نیستـی. . [ ! ]

+ نوشته شده در  2014/4/19ساعت 8:21 PM  توسط مریم | 

دیگر عشقی نمانده است


تا دلی را اعدام کنید،


آقایان؛


وقت آن رسیده است


عفو عمومی اعلام کنید

+ نوشته شده در  2014/4/14ساعت 8:58 PM  توسط مریم | 

همیشه حرف از رفتن هاست کاش کسی با امدنش غافلگیرمان کند...

+ نوشته شده در  2013/11/28ساعت 9:35 AM  توسط مریم | 
 
 
 
کاش تلخی زندگی کمی الکل داشت... شاید مستمان میکردو درد را
نمی فهمیدیم!!!
 
 
+ نوشته شده در  2013/10/1ساعت 4:4 PM  توسط مریم | 

برای بعضی دردها نمی توان گریه کردنمی توان فریاد زد


برای بعضی دردها فقط می توان نگاه کردلبخند زد و بی صدا شکست ....

+ نوشته شده در  2013/9/7ساعت 12:44 PM  توسط مریم | 
 

یک روز من سکوت خواهم کرد !تو آن روز ، برای اولین بار ،مفهوم "دیر شدن " را خواهی فهمید ....

+ نوشته شده در  2013/8/18ساعت 9:46 AM  توسط مریم | 
تنها که باشی

گاهی آرزو می کنی

یک نفر اسمت را صدا کند

حتی اشتباهی . . . !


+ نوشته شده در  2013/8/18ساعت 9:41 AM  توسط مریم | 


گریه هایت را که کرده باشی


روز رفتن روز سختی نیست

+ نوشته شده در  2013/8/14ساعت 11:1 AM  توسط مریم | 

می توان سینه ای را شکافت

و دید
تا چه اندازه درد
در انسان ته نشین شده است
 
باید ضربه را خورد
باید دور شد وَ رفت.
 
زخم های امسال
اصابتِ دردهایی ست 
که دو سالِ پیش خورده ایم. 
 
سیدمحمد مرکبیان

+ نوشته شده در  2013/7/2ساعت 7:12 PM  توسط مریم | 
مگر...

ستاره ها خواب ندارند...

که سکوت شب...

از بغض ِ ماه آزرده است...

چرا...
صدای ِ هق هق ِ زنجره ها...

گل های ِ شب بو را بی قرار کرده...

مگر دل...

غیر از دلتنگی ...
با سازی دیگرکوک نمی شود...

نمی دانم...

تو که نیستی...

تکلیف من با این همه بی تویی چیست....
 


(رضا روستا)
+ نوشته شده در  2013/7/1ساعت 11:42 AM  توسط مریم | 
 
می دانم خیلی غلط می کند ... ،

ولی چه کنم ... ؟!

دلم تو را می خواهد ...
+ نوشته شده در  2013/6/18ساعت 10:29 AM  توسط مریم | 

دلــَم میخـواهد جـا خـوش کنــَم


در دنـج تریــن جای ِ کافــه ای


سیــگار پشـت ِ سیـگار دود کنـَم و

کـَکـَم هم از رفتـنَش نگــَزد …


بعــدتــرش یـِک فنجــان قهــوه ِ تلــخ ِ تلــخ سفـآرش بدهَم و

با تلــخی ِ وجــودم سـَر بکـِشَم …


بعــدَش کـه تلخــی تمــام ِ وجـودم را گرفـت ,


اشــک هایـَم را پـآک کنــم و


آن لبخنــد ِ تظاهـُر آمیز را بزنــم و

کافــه را تــَرک کنــَم ...

+ نوشته شده در  2013/6/17ساعت 4:8 PM  توسط مریم | 

فقط می خوام بگم.....

بگم که نه....

داد بزنم....

داد بزنم که.....

به درک

+ نوشته شده در  2013/6/15ساعت 0:15 AM  توسط مریم | 

شد درد روی درد این نیز بگذرد 


لبخندهای سرد این نیز بگذرد


این درد بی کسی در طول این نبرد 


با من چها که کرد این نیز بگذرد

فریاد های مرد این نیز بگذرد 


آن روزهای سرد این نیز بگذرد 

آن لاله های سرخ شد لاله های زرد 

دل ناله ای نکرد این نیز بگذرد

 
+ نوشته شده در  2013/6/12ساعت 9:10 AM  توسط مریم | 

من دیوانه نیستم

فقط کمی تنهایم همین!

چرا نگاه می کنی؟

تنها ندیده ای؟

به من نخند

من هم روزگاری عزیز دل کسی بودم...

+ نوشته شده در  2013/6/7ساعت 11:27 PM  توسط مریم | 


از جنس ِ سنگ بــود
احسـاست !
.
.
خـــدا
"دوستت دارم " هایی
که می گفتی را می شنیــد ...
مگـر نمی دانستی
کـه دروغ گـو را سنگ می کنــد ؟!!!

+ نوشته شده در  2013/5/10ساعت 1:4 PM  توسط مریم | 
روزی مــی رســد


کــه دلــت برای هـــیچ کــس


بــه انــدازه مــن تــنگ نخــواهــد شــد .


بـــرای نگــاه کردنـــم ، خنـدیـدنـــم ، گیـــر دادنــم.. اذیــت کــردنــم ...


بـــرای تمـــام لحظاتــى که در کــنارم داشتـــی ...


روزی خـواهـد رسیــد کــه در حســرت تــکـرار دوبــاره مــن خــواهــی بــود ...مــی دانـــم روزی کــه نباشـــم هیچکس تكرارمــــن

نخواهد شد
+ نوشته شده در  2013/5/8ساعت 11:17 AM  توسط مریم | 

کجایش خنده دار است؟


پاهیت را جمع کن!


ازمیان خاطرات نابم!


اصلا مانده ام چرا


وقتی حرف از دل من


می شود


پای یک <<تو>>
در میان است...

+ نوشته شده در  2013/5/8ساعت 11:6 AM  توسط مریم | 

امان از وقتی كه ساعت ها


لحظه ای كه مدتها انتظارش میكشیدی را نوید دهندولی  ناگهان یادت بیاید كه دیگر


مدتهاست كه آن  آدم منتظر سابق نیستی

 


+ نوشته شده در  2013/4/29ساعت 1:43 PM  توسط مریم | 
 

فهمیدم،

بعد از بیست سال و اندی،

اینجا،

           آدمها، 

                       آدم،

                                نیستند.....

 

+ نوشته شده در  2013/4/20ساعت 8:47 AM  توسط مریم | 

بـایــــد کـسـی را پـیـدا کـنـم
کـه دوسـتـم داشـتـه بـاشـــــد
آنـقـدر کـه یـکــــی از ایـن شـب هـای لـعـــنـتـــــــی
آغـوشـــش را بـرای مـن و یـک دنـیـا خـسـتــــگـی ام بـگـشــــایـد
هـیـــــچ نـگـویـد .
هـیـــــچ نـپـرسـد . 
فـقـــــط مـرا در آغـوش بـگـیـرد
بـعـد هـمـانـجـا بـمـیــرم
تـا نـبـیـنـم روزهـای آیـنــده را
روزهـایـی کـه دروغ مـی گـویـد
روزهـایـی کـه دیـگـر دوسـتـم نـدارد
روزهـایـی کـه دیـگـر مـــرا در آغـوش نـمـی ـگـیـرد
روزهـایـی کـه عـاشـق دیـگـری مـی ـشود

+ نوشته شده در  2013/4/17ساعت 11:35 PM  توسط مریم | 

از یه جایی به بعد …

مرض چک کردن موبایل ات خوب می شه ،

حتی یه وقتایی یادت میره گوشی داری ،

دیگه دلشوره نداری که موبایلتو جا بذاری یا اس ام اسی بی جواب بمونه .

از یه جایی به بعد …

دیگه دوست نداری هیچکس رو به خلوت خودت راه بــِـدی

حتی اگه تنهایی کلافه ات کرده باشه .

+ نوشته شده در  2013/4/16ساعت 0:38 AM  توسط مریم | 

در شلوغیِ جمع، بیشتر تنها می شوم، همان اندک هم صحبتانم، راهی باغ سبز هیاهو می شوند، و من جدا مانده از آنها، در برابر فریاد های وحشی و طاقت فرسای درونم، گوشی می شوم در آستانه ی کر شدن!!!!!!!

 

+ نوشته شده در  2013/4/9ساعت 12:0 PM  توسط مریم | 


لطفا واسم دعا کنین!!!


+ نوشته شده در  2013/3/25ساعت 3:52 AM  توسط مریم | 

خیانت همه را از پا می‌اندازد.

از خدا که قوی‌تر نیستیم!

 
ببین خیانت شیطان با او چه کرده است

که این‌طور بی‌خیال همه دنیا شده است...!

+ نوشته شده در  2013/3/5ساعت 5:22 PM  توسط مریم | 

دیگر نه

آدم، آن آدم است

و نه حوا، آن حوا

من و تو زاده ی کدامین دو نخستینیم

که نه بوی آدمیت داریم و

نه هوس حوا ؟!

+ نوشته شده در  2013/3/5ساعت 5:20 PM  توسط مریم | 

هر چه می‏‏‏‏‏‏‏روم نمی‏رسم!

فکر می‏کنم، نکند من باشم...؟!

کلاغ اخر قصه ها...!


+ نوشته شده در  2013/3/5ساعت 5:15 PM  توسط مریم | 

دندونت رو که بکشی، اولش درد داره، بعدش حس خالی بودن جاش چند وقتی رو اعصابه، بعدش هم انگار نه انگار روزی دندونی اونجا بوده! همین طور است دور افتادن دوستان ریشه ای از هم(غیر ریشه ای که لقّه و محکوم به کنده شدن)...

+ نوشته شده در  2013/2/15ساعت 3:25 PM  توسط مریم | 

پرنده

چیزی بیش از پرواز،

زمین 

چیزی بیش از باران،

دریا 

چیزی بیش از آبی

+ نوشته شده در  2013/2/12ساعت 3:44 PM  توسط مریم | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
یه خردادی ام با تموم خصوصیات خردادی ها,یه وقت آروم یه وقت طوفانی یه وقت مهربون یه وقت عصبانی .............. همه ی این خصوصیات رو دارم به اضافه اینکه عاشقم....

پیوندهای روزانه
سنگ چین
ابرک شلوار پوش
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
مهر 1393
فروردین 1393
آذر 1392
مهر 1392
شهریور 1392
مرداد 1392
تیر 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
اسفند 1391
بهمن 1391
دی 1391
آذر 1391
آبان 1391
مهر 1391
شهریور 1391
مرداد 1391
تیر 1391
خرداد 1391
اردیبهشت 1391
فروردین 1391
بهمن 1390
دی 1390
آذر 1390
آبان 1390
مهر 1390
شهریور 1390
مرداد 1390
تیر 1390
خرداد 1390
اردیبهشت 1390
فروردین 1390
اسفند 1389
آذر 1389
آبان 1389
آرشيو
پیوندها
سمیه و مریم
ERROR691
ابرک قله نشین
مهدی2
تنها رو از تنهایی در بیارین
ابرک شلوار پوش
تــــرفندهای اینترنتی **دانلود**ترفند**ه
کسی اینجاست که هیچ کس نمیپندارد کیست!
دلـم پر از گلایه هاست
غریبه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM